جوایز کنگره

شرایط برای شرکت در رقابت جایزه پروفسور بهرمان :
۱- ارائه دهنده مقاله ، متخصص ارتودنسی باشد که نفر اول یا نویسنده مسول مقاله است.
۲- متن کامل مقاله چاپ شده بهمراه صفحه فهرست مجله ارسال شود و یا متن کامل مقاله بهمراه نامه پذیرش آن از مجله معتبر علمی فرستاده شود.
۳- مقاله مربوط به سال ٢٠١٨ ( ١٣٩٧) به بعد باشد.
۴- قبلا بعنوان سخنرانی یا پوستر در همایشهای انجمن ارتودنتیستهای ایران ارائه نشده باشد.

تبصره : دستیاران ارتودنسی سال اخر نیز که درآذر ماه 1401 امتحان بورد خواهند داد ، در این رقابت میتوانند شرکت کنند.

برنده جایزه پروفسور بهرمان تحقیق خود را بصورت سخنرانی در کنگره ارائه خواهد داد.

شرایط برای شرکت در رقابت جایزه پروفسور فرمند :
۱- ارائه دهنده مقاله ، دستیار تخصصی ارتودنسی یا ازدانشجویان دندانپزشکی باشد.
۲- متن کامل مقاله چاپ شده بهمراه صفحه فهرست مجله ارسال گردد و یا متن کامل مقاله بهمراه نامه پذیرش آن از مجله معتبر علمی فرستاده شود.
۳- مقاله مربوط به سال ٢٠١٩(١٣٩٨) به بعد باشد.
۴- قبلا بعنوان سخنرانی یا پوستر در همایش های علمی ایران ارائه نشده باشد.
۵- ارائه کننده می بایست از سایر نویسندگان مقاله ( ذینفعان ) اجازه کتبی اخذ و ارسال نماید .

برنده جایزه پروفسور فرمند فرصت ارائه تحقیق خود را بصورت سخنرانی در کنگره خواهد داشت.

Scroll to Top
اسکرول به بالا