تاریخچه انجمن ارتودنتیست های ایران

 

 • انجمن متخصص های ارتودنسی ایران یک تشکل صنفی قانونی، زیر نظر سازمان نظام پزشکی است که برای تسهیل و تسریع امور متخصصین ارتودنسی ایران ایجاد شده و در حال حاضر حدود 350عضو دارد. رییس هیأت مدیره انجمن دکتر لادن اسلامیان ارتودنتیست است. • اولین جلسه اجتماع متخصصین ارتودنسي ایران در تاریخ18 دی 1356 به دعوت آقای دكتر علی اكبر بهرمان تشكیل گردید و آقایان دكتر علی اكبر بهرمان (رئیس هیئت مدیره)، دكتر پرویز ریاض داوودی، دكتر مصطفی میرزا بیگی، دكترمهدی فرمند و دكترمنوچهرمطبوعی به عنوان اعضاء اولین هیئت مدیره ارتودنتیست‌های ایران برگزیده شدند. • اساسنامه انجمن متخصصین ارتودنسی در جلسات متعدد هیئت مدیره تدوین و در تاریخ 5 اردیبهشت1357 به تصویب مجمع عمومی رسید و سپس فرم نام‌نویسی كه به تصویب هیئت مدیره رسیده بود جهت عضویت سالانه به دبیرخانه انجمن ارتودنتیست ها جهت ثبت‌نام اعضاء ارسال گردید. • در گردهمایی1 بهمن1360 لزوم به تشكیل و شروع مجدد فعالیت انجمن ارتودنتیستها مورد تایید قرار گرفت و با تصویب اساسنامه جدید و یا انتخاب اعضاء هیئت مدیره، انجمن مجدداً كار خود را از سر گرفت. عملكرد دوره دوم از تاریخ 1 بهمن1360 لغایت 29 دی 1362، با برگزاری 30 جلسه بود. اعضای هیئت مدیره دوره دوم عبارت بودند از آقایان دكتر حمید عادلی نجفی، دكتر پرویز ریاض داوودی، دكتر بهرام قاسمی، دكتر كیوان نفیسی و دكتر محمد قهرمانی. • دوره سوم انجمن از دی ماه 1362 لغایت 23دی 1365 با برگزاری 28 جلسه به فعالیت خود ادامه داد و اعضای هیئت مدیره آقایان دكتر حمید عادلی نجفی، دكتر محمد قهرمانی، دكتر كیوان نفیسی، دكتر محمد حاجی قدیمی و دكتر سیروس حلمی بودند. • در دوره چهارم هیئت مدیره انجمن عبارت بودند از خانم دكتر شهین امامی میبدی و آقایان دكتر حمید طاهری، دكتر حسین روان مهر، دكتر بهرام ساعدی و دكتر عبدالرحمن شوكت‌بخش كه از 17بهمن 1365 لغایت 22بهمن 1367 جمعاٌ 28 جلسه فعالیت داشتند. • دوره پنجم هیئت مدیره را آقایان دكتر حمید طاهری، دكتر حسین روان‌مهر ، دكتر عبدالرحمن شوكت‌بخش، دكتر بهرام ساعدی و دكتر حمیدرضا خاكبیز تشكیل می‌دادند كه از تاریخ 26 بهمن1367 لغایت 30 اردیبهشت 1370 در 18 جلسه شركت داشتند. • دوره ششم هیئت مدیره با همراهی آقایان دكتر اسفندیار اخوان نیاكی، دكتر سیف الله عالم زاده گرجی، دكتر حمید عادلی نجفی، دكتر محسن شیرازی و دكتر امیر خاوری از تاریخ 30 اردیبهشت1370 لغایت خرداد 1372 فعالیت خود را آغاز و در این مدت در 18 جلسه شركت كردند. سپس وقفه‌ای در فعالیت انجمن ایجاد شد و در سال 1378 دوره هفتم هیئت مدیره با همكاری آقایان دكتر حسین روان‌مهر، دكتر عبدالرحمن شوكت‌بخش، دكتر محمدصادق احمدآخوندی، دكتر محمدرضا صفوی و دكتر فریبرز امینی و دكتر جواد چلیپا كار خود را آغاز نمود. در این دوره، دوره آموزش تخصصی انجمن ارتودنتیست‌های ایران به مدت سه روز در شهریور ماه 1379 با حضور دكتر ماركوتی در محل ساختمان وزارت كار و امور اجتماعی برگزار شد. • آرم انجمن در این دوره طراحی و پروانه فعالیت علمی انجمن‌های علمی برای انجمن متخصصان ارتودنسی ایران در این دوره صادر شد و جهت انجام امور اداری، مكانی مناسب در محل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران در اختیار انجمن قرار گرفت. • هیئت مدیره دوره هشتم در سال 1380 با همكاری آقایان دكتر حسین روان‌مهر، دكتر عبدالرحمن شوكتبخش، دكتر محمدصادق احمدآخوندی، دكتر فریبرز امینی، دكتر مهدی عرق بیدی كاشانی و خانم دكتر لادن اسلامیان تشكیل شد. • هیئت مدیره دوره نهم در سال 1382 با همكاری آقایان دكتر علی محمد كلانتر معتمدی، دكتر محسن شیرازی، دكتر عبدالرحمن شوكتبخش ، دكتر جواد چلیپا و خانم‌ها دكتر لادن اسلامیان و طاهره حسین‌زاده نیك تشكیل شد. در این دوره كنگره دوم انجمن در شهر مقدس مشهد در هتل پردیسان به ریاست دكتر عباسعلی صحافیان و قائم مقامی دكتر طاهره جلالی و كنگره سوم انجمن در اصفهان به دبیری دكتر علی محمد كلانتر معتمدی، و قائم‌مقامی دكتر سعید آذربایجانی در تالار گسترش دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برگزار شد. • هیئت مدیره دوره دهم در سال 1384 با همکاری خانم دکتر لادن اسلامیان و آقایان دکتر محسن شیرازی ، دکتر علی محمد کلانتر معتمدی دکتر حمید رضا پاکشیر ، دکتر مسعود سیفی ، دکتر عبدالرحمن شوکت بخش تشکیل گردید و در 19 جلسه شرکت داشتند.هیئت مدیره دوره یازدهم در سال 1388 با همکاری آقایان دکتر محسن شیرازی ، دکتر حسین ارباب زاده ، دکتر امیر فرهنگ میر اسماعیلی ، دکتر عبدالرحمن شوکت بخش و خانمها دکتر مهتاب نوری و دکتر الهه وحید دستجردی تشکیل گردید.و از تاریخ 31/2/88 فعالیت خود را آغاز نمودند و تاکنون 41 جلسه برگزار گردیده است. • برای اولین بار کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران توسط خود انجمن و اعضای هیئت مدیره اجرا شد.اولین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ شهریور سال ۱۳۸۱ در تهران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.ریاست کنگره را آقای دکتر علی اکبر بهرمان بعهده داشتند و دبیر کنگره ، آقای دکتر عبدالرحمن شوکت بخش بودند. سرپرست کمیته علمی ، آقای دکتر حمید عادلی نجفی و سرپرست کمیته اجرایی ، آقای دکتر مسعود سیفی بودند.دومین کنگره انجمن از تاریخ ۱ لغایت ۳ مرداد سال ۱۳۸۲ در شهر مقدس مشهد با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر عباسعلی صحافیان، بعهده داشتند و دبیر کنگره، خانم دکتر طاهره جلالی بودند. سرپرست کمیته علمی، آقای دکتر محمد باصفا و سرپرست کمیته اجرایی، خانم دکتر مهری زرین قلم بودند. سومین کنگره انجمن از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ آبان سال ۱۳۸۳ در اصفهان با همکاری گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.ریاست کنگره را آقای دکتر علی محمد کلانتر معتمدی بعهده داشتند و دبیر علمی، آقای دکتر محمد رضا جوادیه و دبیر اجرایی، آقای دکتر سعید آذربایجانی بودند. • چهارمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ آبان سال ۱۳۸۴ در شیراز با همکاری گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر حمید رضا پاکشیر بعهده داشتند و دبیر علمی کنگره ،خانم دکتر زهره هدایتی و دبیر اجرایی، آقای دکتر حمیدرضا فتاحی بودند.پنجمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ آبان سال ۱۳۸۵ در تهران با همکاری مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر اسفندیار اخوان نیاکی بعهده داشتند و دبیر علمی، آقای دکتر محسن شیرازی و دبیر اجرایی، آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی بودند. • سرپرست کمیته علمی، دکتر حسین روانمهر و سرپرست کمیته اجرایی، خانم دکتر الهام احمدی بودند. و در همان ایام دوره های بازآموزی مدون ارتودنسی ۱ و ۲ نیز برگزار گردید. ششمین کنگره انجمن از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۶ در تهران با همکاری مرکز تحقیقات علوم دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر پرویز ریاض داودی بعهده داشتند و دبیر کنگره، آقای دکتر بهرام ساعدی بودند. سرپرست کمیته علمی، آقای دکتر مرتضی اردوبازاری و سرپرست کمیته اجرایی، آقای دکتر عبدالرحمن شوکت بخش بودند. و در همان ایام دوره های باز آموزی مدون ارتودنسی ۱ و ۲ برگزار گردید. • هفتمین کنگره انجمن از تاریخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد سال ۱۳۸۸ در همدان با همکاری مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر امیر فرهنگ میراسماعیلی بعهده داشتند و دبیر علمی کنگره، خانم دکتر نسرین فرهادیان و دبیر اجرایی، آقای دکتر محمد کریم سلطانی بودند. • هشتمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در تهران برای اولین بار توسط خود انجمن و بدون همکاری برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر محسن شیرازی بعهده داشتند و دبیر علمی کنگره ارتودنسی، خانم دکتر مهتاب نوری و دبیر اجرایی کنگره، آقای دکتر حسین ارباب زاده بودند. و در همان ایام دوره های باز آموزی مدون ارتودنسی ۱ و۲ برگزار گردید. در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ آبان سال ۱۳۸۹ و ۲۸ و ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۹ دوره های بازآموزی مدون ارتودنسی ۱ و ۲ توسط انجمن متخصص های ارتدنسی ایران برگزار گردید. • نهمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ در شهر مقدس مشهد با همکاری گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر محمد باصفا بعهده داشتند و دبیر کنگره ارتودنسی، آقای دکتر مجید قنبرزاده بودند. سرپرست کمیته علمی، آقای دکتر فرزین هروی و سرپرست کمیته اجرایی، آقای دکتر براتعلی رمضان زاده بودند. و در همان ایام دوره های باز آموزی مدون ارتودنسی ۱ و۲ برگزار گردید.

 

 

Scroll to Top
اسکرول به بالا