شرایط برای شرکت در رقابت جایزه پروفسور فرمند

شرایط برای شرکت در رقابت جایزه پروفسور فرمند :

۱- ارائه دهنده مقاله ، دستیار تخصصی ارتدنسی یا ازدانشجویان دندانپزشکی باشد.
۲- متن کامل مقاله چاپ شده بهمراه صفحه فهرست مجله ارسال گردد و یا متن کامل مقاله بهمراه نامه پذیرش آن از مجله معتبر علمی فرستاده شود.
۳- مقاله مربوط به سال  ٢٠١٩(١٣٩٨) به بعد باشد.
۴- قبلا بعنوان سخنرانی یا پوستر در همایشهای علمی ایران ارائه نشده باشد.
۵- ارائه کننده می بایست از سایر نویسندگان مقاله ( ذینفعان ) اجازه کتبی اخذ و ارسال نماید .

برنده جایزه پروفسور فرمند فرصت ارائه تحقیق خود را بصورت سخنرانی در کنگره خواهد داشت.

Scroll to Top
اسکرول به بالا